For full functionality of this page it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.

Program

Jeśli już od przedszkola będziemy wychowywać nowe pokolenie w duchu tolerancji wyposażając je w jak najwcześniejszy bagaż różnorodnych spotkań z innymi kulturami - najlepiej spotkań osobistych - i znajomość co najmniej jednego języka, nie zapominając o dumie z własnych źródeł kulturowych, to mamy szansę wychować pokolenie świadome swej wartości i jednocześnie otwarte na zmiany sobie współczesnego świata. Czy będzie to pokolenie szczęśliwe? Tego nie wiemy, ale ma szanse być pokoleniem przystosowanym do wielokulturowego świata w jakim przyjdzie mu żyć, a to już chyba wiele..

Obecność w przedszkolu osób spoza własnego kręgu kulturowo - językowego sprawia, że to, co jest dalekie i abstrakcyjne, staje się konkretne i bliskie. Dzieci mają szansę widzieć jakąś rasę, kulturę, religię, poprzez innego, życzliwego im człowieka ponad stereotypami i uprzedzeniami oraz zrozumieć, że tak naprawdę mimo wielu różnic wszyscy jesteśmy do siebie podobni.

W przypadku, gdy kontakt z innymi rasami, religiami, językami, zwyczajami, następuje we wczesnym dzieciństwie, w osobowości dziecka wykształca się większa otwartość, poczucie relatywizmu i co ważne, ciekawość świata i ludzi. Ponadto uwrażliwia na problemy globalne, uświadamia istnienie skrajnie różnych od własnych warunków bytowania innych ludzi, tworząc tym samym bazę dla rozumienia i akceptacji innych ludzi i kultur w przypadku zetknięcia z nimi w przyszłym życiu prywatnym lub zawodowym.

Pokazywanie różnorodności świata musi oczywiście iść w parze ze wzmacnianiem dumy z własnej kultury, co jest konieczne dla budowania tożsamości dziecka i jego poczucia bezpieczeństwa. Stąd pamiętamy o rozkładzie akcentów pomiędzy tolerancją, otwartością i ciekawością świata, a osadzeniem dziecka we własnej kulturze, języku i nauce traktowania ich jako powód do dumy.