For full functionality of this page it is necessary to enable JavaScript. Here are the instructions how to enable JavaScript in your web browser.

 • Our preschool
 • Our mission
 • What distinguishes us
 • Our team

Our preschool

“Education cannot focus on what happened yesterday in the child’s development but on what will happen tomorrow. We become ourselves thanks to others. What a child cannot do without help today, it will be able to do by himself tomorrow. Therefore, the only good method of education is teaching that goes before the child’s development and leads it.”

- Colin Rose, Revolution in Teaching (Acceleratted Learning)

Our preschool is open from Monday to Friday, during all year, from 7:30 am to 6:00 pm. We invite allchildren aged between 2,5 and 6.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości opieki dydaktyczno-wychowawczej oraz indywidualnego podejścia wychowawcy do każdego dziecka, zapewniamy małą liczebność grup – do 18 dzieci. Każda z grup prowadzona jest przez dwóch nauczycieli: nauczyciela wychowawcę i lektora języka angielskiego. Dodatkowo nauczyciele wspierani są przez specjalistów z różnych dziedzin tj. logopedia, psychologia, rytmika, zajęcia taneczne, gimnastyka, zapasy, zajęcia teatralne i muzyczne.

Our mission

Our mission is to show children the world as a wide and wonderful field of possibilities, as a whole for which everyone is responsible, on the one hand, and on the other as a mosaic of colorful elements where each one is beautiful because it is different from the rest. The magnitude and diversity of the world encourage a joyful sense of adventure and discovery without prejudices, fear and barriers, but with sensitivity and respect for others.

What distinguishes us

 • angielski full-time
 • edukacja teatralna (przedstawienie raz w miesiącu)
 • edukacja muzyczna (koncert raz w miesiącu)
 • edukacja artystyczno-plastyczna
 • zajęcia dodatkowe: gimnastyka sportowa, sporty olimpijskie, taniec, rytmika
 • stała opieka psychologa i logopedy
 • wycieczki i spotkania z ciekawymi gośćmi
 • całodzienne wyżywienie

A oprócz tego:

 • małe grupy przedszkolne dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
 • indywidualne podejście do dziecka, u nas dzieci "nie są nauczane przez nauczyciela", lecz "uczą się przy wsparciu nauczyciela"
 • zajęcia edukacyjne prowadzone w grupach wiekowych, wspólna zabawa w grupach mieszanych ucząca empatii i prawidłowych relacji międzyludzkich
 • całodzienny kontakt z językiem angielskim (native speakers oraz lektorzy języka angielskiego)
 • grupy prowadzone przez polskiego nauczyciela i angielskiego lektora
 • podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących
 • zajęcia oparte o kalendarz wielokulturowy
 • świetnie przygotowana kadra dbającą o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu, wspierająca indywidualny rozwój dziecka
 • przestronne, piękne wnętrza
 • własny plac zabaw
 • praca przez cały rok kalendarzowy bez przerwy wakacyjnej
 • kontakt z dziećmi z różnych kultur

Our team

Our pedagogical team consists of qualified and creative teachers with a lot of knowledge and experience in the field of preschool education. They are talented psychologists who use their skills (artistic, musical, theatrical) to develop and create children’s individual interests. Not only are they well prepared to their profession but also sensitive to creating a warm and friendly atmosphere, and understanding children’s needs. In their work they apply the newest pedagogical methods that ensure the highest level of teaching and upbringing.

Our preschool

“Education cannot focus on what happened yesterday in the child’s development but on what will happen tomorrow. We become ourselves thanks to others. What a child cannot do without help today, it will be able to do by himself tomorrow. Therefore, the only good method of education is teaching that goes before the child’s development and leads it.”

- Colin Rose, Revolution in Teaching (Acceleratted Learning)

Our preschool is open from Monday to Friday, during all year, from 7:30 am to 6:00 pm. We invite allchildren aged between 2,5 and 6.

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości opieki dydaktyczno-wychowawczej oraz indywidualnego podejścia wychowawcy do każdego dziecka, zapewniamy małą liczebność grup – do 18 dzieci. Każda z grup prowadzona jest przez dwóch nauczycieli: nauczyciela wychowawcę i lektora języka angielskiego. Dodatkowo nauczyciele wspierani są przez specjalistów z różnych dziedzin tj. logopedia, psychologia, rytmika, zajęcia taneczne, gimnastyka, zapasy, zajęcia teatralne i muzyczne.

Our mission

Our mission is to show children the world as a wide and wonderful field of possibilities, as a whole for which everyone is responsible, on the one hand, and on the other as a mosaic of colorful elements where each one is beautiful because it is different from the rest. The magnitude and diversity of the world encourage a joyful sense of adventure and discovery without prejudices, fear and barriers, but with sensitivity and respect for others.

What distinguishes us

 • angielski full-time
 • edukacja teatralna (przedstawienie raz w miesiącu)
 • edukacja muzyczna (koncert raz w miesiącu)
 • edukacja artystyczno-plastyczna
 • zajęcia dodatkowe: gimnastyka sportowa, sporty olimpijskie, taniec, rytmika
 • stała opieka psychologa i logopedy
 • wycieczki i spotkania z ciekawymi gośćmi
 • całodzienne wyżywienie

A oprócz tego:

 • małe grupy przedszkolne dla dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat
 • indywidualne podejście do dziecka, u nas dzieci "nie są nauczane przez nauczyciela", lecz "uczą się przy wsparciu nauczyciela"
 • zajęcia edukacyjne prowadzone w grupach wiekowych, wspólna zabawa w grupach mieszanych ucząca empatii i prawidłowych relacji międzyludzkich
 • całodzienny kontakt z językiem angielskim (native speakers oraz lektorzy języka angielskiego)
 • grupy prowadzone przez polskiego nauczyciela i angielskiego lektora
 • podstawa programowa wychowania przedszkolnego realizowana z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących
 • zajęcia oparte o kalendarz wielokulturowy
 • świetnie przygotowana kadra dbającą o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu, wspierająca indywidualny rozwój dziecka
 • przestronne, piękne wnętrza
 • własny plac zabaw
 • praca przez cały rok kalendarzowy bez przerwy wakacyjnej
 • kontakt z dziećmi z różnych kultur

Our team

Our pedagogical team consists of qualified and creative teachers with a lot of knowledge and experience in the field of preschool education. They are talented psychologists who use their skills (artistic, musical, theatrical) to develop and create children’s individual interests. Not only are they well prepared to their profession but also sensitive to creating a warm and friendly atmosphere, and understanding children’s needs. In their work they apply the newest pedagogical methods that ensure the highest level of teaching and upbringing.